Klasseinndeling

Spillformer, klasseinndeling og oppset av kamper

På VUL-Cup 2019 forholder vi oss til NFFs spillformer:

Minigutter/ Jenter 06/07 spiller 3er fotball på baner som er 10 x 15 meter.

8 åringer (født 2011) spiller 5´er fotball på baner som er 20 x 30 meter.

9 åringer (født 2010) spiller 5´er fotball på baner som er 20 x 30 meter.

10 - 12 åringer spiler 7´er fotball på baner som er 30 x 50 meter.

Se om spilleregler fra NFF her: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/
Følgende årstrinn er i utgangspunktet satt opp til spill følgende dager:

Lørdag 31. august - 7 åringer, 9 åringer og 11 åringer.

Søndag 1. september - 6 åringer, 8 åringer, 10 åringer og 12 åringer.

Forbehold om endringer basert på antall påmeldte lag i hver klasse.Kampoppsett og spilletider kommer direkte etter at påmeldingen er avsluttet i midten av august.

Kommentarer